Vážení golfisté , sportovní přátelé.

čeká nás další sezona LSGT s možností hrát 12 turnajů + závěrečný turnaj. Bude to již 14. ročník a hrát se bude na devíti hřištích v Čechách a třech v Bavorsku. Závěrečný turnaj se bude hrát v Sokolově jako třináctý s canon startem, který nebude mít vliv na konečné pořadí.

Kategorie a systém hry zůstává zachován. Ceny za green fee zůstaly většinou na loňské úrovni. U jednotlivých turnajů v kalendáři jsou uvedeny ceny pro každý turnaj.

I v této sezoně chceme zajistit maximálně možnou plynulost hry. Z důvodu zajištění plynulé hry bude vždy startovní listina sestavována dle aktuálního HCP. Případné změny jsou v pravomoci garantů (ředitelů turnajů). Navíc se zaměříme na nešvar v podobě neomluvené neúčasti po zveřejnění startovní listiny. Omluvy budou přijímat pouze garanti (ředitelé turnaje), při neomluvené neúčasti budou tito hráči (hráčky) v následujícím turnaji automaticky zařazeni na konec startovní listiny. Prosíme všechny, aby nic z výše uvedeného neřešili přes recepce klubů apod. Telefonní kontakt a email na garanta je na těchto stránkách v záložce Kontakty.

Dále doporučujeme sledovat záložku Aktuality z turnajů, kde budou zveřejněny i všechny novinky. Vám všem hezkou a úspěšnou hru v roce 2022.

Za organizační výbor LSGTStanislav Jánský

Podmínky účasti v LSGT

Tour je určena přednostně členům zúčastněných klubů, které poskytují hřiště.

Seniorský věk dosažený v roce 2022. Muži 50 let, ženy 50 let.

Domovské členství v některém zúčastněném klubu. Uhrazení fee na hřišti, kde není hráč členem a vkladu do 30 min. před osobním startovním časem.

Tour je určena především členům zúčastněných klubů Tour, členům ČGF a hráčům, kteří splňují podmínky dle těchto propozic.

Účastníci Tour

Royal Golf Club Mariánské Lázně

Golf Club Karlovy Vary

Golf Club Františkovy Lázně

Golf Club Cihelny

Golf Club Sokolov

Golf Club Kynžvart

Greensgate Golf Club

Golf Klub Darovanský Dvůr

Golf Club Alfrédov

Golf Club Stiftland

Golf Club Fahrenbach

Golf Club Hof

Organizace Tour

-přihlášení:

Zájemci o hru v Tour se mohou přihlásit/odhlásit na www.cgf.cz nejpozději 2 dny (do 12:00 h) před termínem příslušného turnaje.

-účast na turnaji:

Maximální počet hráčů určí hřiště. V případě, že počet přihlášených hráčů překročí kapacitu hřiště, počet přihlášených se sníží takto: nejprve se vyřadí hráči s nedomovským členstvím v některém z klubů zařazených do Tour, následně se v turnaji ponechají pouze hráči dle pořadí aktuálního žebříčku Tour v kategorii brutto mužů i žen v poměru přihlášených mužů a žen, a to bez ohledu na výši HCP a pouze do počtu naplnění kapacity hřiště.

V případě nenaplnění kapacity hřiště lze doplnit počet hráčů v turnaji i hráči z jiných klubů.

Za sestavení startovní listiny zodpovídají garanti z jednotlivých klubů.

Startovní listina bude umístěna 1 den před startem po 17,00 hod. na serveru ČGF

-poplatky

Greenfee na všech hřištích určí pořadatel. Na zahraničních hřištích odpovídající nebo dohodnutá hodnota v EUR. Snížený vklad-startovné je 100.00 Kč na každém turnaji. Stravování ani občerstvení není zajišťováno.

-závěrečný turnaj:

Pořádáním závěrečného turnaje Tour 2022 s Canon startem je pověřen Golf Resort Sokolov v termínu 13.září 2022.

Do tohoto turnaje se mohou přihlásit všichni hráči a hráčky. Teprve po naplnění kapacity bude přihlédnuto k počtu odehraných turnajů.

Po turnaji bude raut, slavnostní vyhlášení výsledků celé Tour a předání cen nejlepším hráčům a hráčkám.

Technická ustanovení:

Hraje se na úpravu HCP podle pravidel The Royal and Ancient of St.Andrews a místních pravidel jednotlivých hřišť.

Mužihrají ze žlutých odpališť,
Ženyhrají z červených odpališť

Startovní listinu zajišťují garanti

Start obvykle v 9.00 hod. s tím, že čas může být změněn podle aktuálních podmínek (počasí, počet přihlášených hráčů apod.).

Start postupný, kromě finálního turnaje, kdy bude Canon start.

Použití carts a měřících přístrojů je povoleno. O použití carts rozhodne GC.

Hrací systém

-kategorie:

Muži:stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.
Ženy:stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.

~ druhy soutěží:

-druhy soutěží:

Soutěž jednotlivců - součet 5 nejlepších výsledků netto a brutto v kategorii mužů a žen.

Soutěž klubů - součet 5i nejlepších dosažených netto výsledků jednotlivých klubů z každého turnaje. Hodnotí se vždy 5 nejlepších výsledků hráčů a hráček v daném turnaji za jednotlivý klub.

-výsledky:

Výsledky jednotlivých turnajů nebudou po ukončení turnaje vyhlašovány, ale budou k dispozici na serveru ČGF. Průběžné výsledky jednotlivých kategorií najdete v záložce Žebříčky tour.

Ve všech soutěžích je v případě rovnosti bodů rozhodující pořadí v žebříčku.

Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny po ukončení posledního turnaje.

-ceny:

Pouze pro hráče zúčastněných klubů.

Putovní pohár pro vítězný golfový klub a pro vítěze v kategorii brutto mužů a žen.

Ceny pro prvních 5 mužů a 5 žen celé Tour v kategoriích netto.

Ceny pro prvních 5 mužů a 5 žen celé Tour v kategoriích brutto.

Každý z účastníku Tour může získat jen jednu cenu. Přednost má lepší umístění.