Vážení golfisté,sportovní přátelé.

Uteklo to a opět nás čeká další sezona ve které budeme hrát jedenáct turnajů Lázeňské senior golf tour 2017.Bude to devátý ročník a hrát se bude na devíti hřištích v Čechách a dvou v Bavorsku. Závěrečný turnaj, se bude hrát v Sokolově jako dvanáctý s Canon startem a nebude mít vliv na konečné pořadí. Samozřejmě bude na pořadu dne i raut a vyhlášení konečných výsledků za celou tour a předání cen. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit pouze ti golfisté, kteří budou mít v žebříčku tour zapsáno a také odehráno šest turnajů LSGT.

Věkové kategorie ani systém hry se pro letošní ročník nemění. Zato ceny za green fee se v některých případech změnily docela razantně. Proto jsou u jednotlivých turnajů v kalendáři uvedeny ceny pro každý turnaj.

Přeji Vám všem hezkou a úspěšnou hru v roce 2017.

Za organizační výbor LSGTPavel Šťástka

Podmínky účasti v LSGT

Tour je určena přednostně členům zúčastněných klubů, které poskytují hřiště.

Seniorský věk dosažený v roce 2017. Muži 50 let,ženy 50 let.

Domovské členství v některém zúčastněném klubu. Uhrazení fee na hřišti kde není hráč členem a vkladu do 30 min. před osobním startovním časem. Neuplatňují se žádné slevové karty ani členství v jiných golfových společenstvích.

Tour je především určena členům zúčastněných klubů Tour, členům ČGF a hráčům, kteří splňují podmínky dle těchto propozic.

Účastníci Tour

Royal Golf Club Mariánské Lázně

Golf Club Karlovy Vary

Golf Club Františkovy Lázně

Astoria Golf Club Cihelny

Golf Club Sokolov

Golf Club Kynžvart

Golf Club Plzeň-Dýšina

Golf Club Darovanský Dvůr

Golf Club Alfrédof

Organizace Tour

-přihlášení:

Zájemci o hru v Tour se mohou přihlásit na www.cgf.cz nejpozději 2 dny před termínem příslušného turnaje do 12.00 hod.

-úcast na turnaji:

Maximální počet hráčů určí hřiště. V případě, že počet přihlášených hráčů překročí kapacitu hřiště, počet přihlášených se sníží takto: nejprve se vyřadí hráči s nedomovským členstvím v některém z klubů zařazených do Tour, následně se v turnaji ponechají pouze hráči dle pořadí aktuálního žebříčku Tour v kategorii brutto mužů i žen v poměru přihlášených mužů a žen, a to bez ohledu na výši HCP a pouze do počtu naplnění kapacity hřiště.

V případě nenaplnění kapacity hřiště lze doplnit počet hráčů v turnaji i hráči z jiných klubů.

Za sestavení startovní listiny zodpovídají garanti z jednotlivých klubů.

Startovní listina bude umístěna 1 den před startem od 18,00 hod. na serveru ČGF.

-poplatky

Greenfee na všech hřištích určí pořadatel. Na zahraničních hřištích odpovídající nebo dohodnutá hodnota v EUR. Snížený vklad-startovné, je 100.00 Kč na každém turnaji. Stravování ani občerstvení není zajištěno.

-závěrečný turnaj:

Pořádáním závěrečného turnaje Tour 2016 s Canon startem je pověřen GC Sokolov v termínu 20. září 2017.

Do tohoto turnaje se mohou přihlásit jen hráči a hráčky, kteří mají nejméně šest výsledků z předchozích turnajů. V případě přeplnění kapacity přihlášených hráčů do turnaje, bude počet hráčů upraven dle aktuálního žebříčku brutto mužů a žen. Po turnaji bude raut, slavnostní vyhlášení výsledků celé Tour a předání cen nejlepším hráčům a hráčkám.

Technická ustanovení:

Hraje se na úpravu HCP,podle pravidel The Royal and Ancient of St.Andrews a místních pravidel jednotlivých hřišť.

Muži hrají ze žlutých odpališť,ženy z červených.

Startovní listinu zajišťují garanti dle svého uvážení.

Start obvykle v 9.00 hod. s tím, že soutěžní výbor může změnit čas startu podle aktuálních podmínek a počtu přihlášených hráčů. Start postupný, kromě posledního turnaje, kdy bude Canon start.

Použití carts a měřících přístrojů je povoleno. O použití carts rozhodne GC.

Hrací systém

-kategorie:

Muži:věk. kategorie 50 až 64 stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.
věk. kategorie 65 + stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.
Ženy:věk. kategorie 50 až 64 stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.
věk.kategorie 65 + stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.

-druhy soutěží:

Soutěž jednotlivců - součet 5-ti nejlepších výsledků netto a brutto v kategorii mužů a žen.

Soutěž klubů - součet 5-ti nejlepších dosažených netto výsledků jednotlivých klubů z každého turnaje. Hodnotí se vždy 5 nejlepších odehraných výsledků hráčů a hráček s HCP do 36 v daném turnaji za jednotlivý klub.

-výsledky:

Výsledky jednotlivých turnajů nebudou po ukončení turnaje vyhlašovány, ale budou k dispozici na serveru ČGF. Průběžné výsledky jednotlivých kategorií jsou umístěny na webu lázeňské seniorgolftour.

Ve všech soutěžích je v případě rovnosti bodů rozhodující pořadí v žebříčku.

Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny po ukončení posledního turnaje.

-ceny:

Putovní pohár pro vítězný golfový klub.

Ceny pro prvních 5 mužů a 5 žen celé Tour v kategoriích netto.

Ceny pro prvních 5 mužů a 5 žen celé Tour v kategoriích brutto.

Každý z účastníku Tour může získat jen jednu cenu. Přednost má lepší umístění.